Privacyverklaring

Om de verkoop van wijn goed te laten verlopen heeft Wijnhandel Holy Grape een strikt privacybeleid en hierbij volgen wij de wettelijke richtlijnen.

Fijn dat u onze website bezoekt en dat u belangstelling heeft voor ons bedrijf en onze producten of diensten. Wij vinden de bescherming van uw privacy heel belangrijk bij het gebruik van onze website. Daarom vragen wij u om onderstaande informatie zorgvuldig te lezen:

1) Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens
In principe kunt u onze website bezoeken zonder dat u hiervoor persoonsgegevens aan ons hoeft te verstrekken. Persoonsgegevens worden alleen geregistreerd, indien u zelf deze aan ons verstrekt in verband met de uitvoering van een overeenkomst, bij de opening van een klantenaccount of voor een contactopname. Deze gegevens zullen zonder uw nadrukkelijke toestemming alleen worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en voor de afhandeling van uw aanvragen. Nadat de overeenkomst volledig is uitgevoerd zullen uw gegevens, rekening houdende met de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, worden opgeslagen maar voor andere gebruiksdoeleinden worden geblokkeerd en na afloop van deze termijnen worden gewist, tenzij u ons nadrukkelijke toestemming heeft verleend om uw gegevens verder te gebruiken.

Uw e-mailadres dat ons in verband met een verkoop of dienstverlening bekend wordt, gebruiken wij daarnaast uitsluitend voor directe reclame in onze nieuwsbrief voor eigen vergelijkbare producten of diensten zoals u die eerder heeft besteld en alleen voor zover u dit aan ons kenbaar heeft gemaakt. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het verdere gebruik van uw e-mailadres zonder dat dit andere kosten voor u met zich meebrengt dan de verzendkosten op basis van de basistarieven. Uw bezwaar (en dus de uitschrijving voor onze nieuwsbrief) kunt u ons toesturen aan ons e-mailadres (info@holygrape.nl) of door op de afmeld knop van de nieuwsbrief te klikken.

2) Beschikbaarstelling van persoonsgegevens aan derden
De door ons verzamelde persoonsgegevens zullen niet met derden worden gedeeld

3) Cookies
Om het gebruik van onze website voor u extra interessant te maken en om bepaalde functies te kunnen gebruiken, maken wij op meerdere pagina’s van onze site gebruik van zogenaamde cookies.
Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie, dus nadat uw browser is gesloten, weer gewist (zogenaamde session-cookies). Andere cookies blijven opgeslagen op uw computer en bieden ons de mogelijkheid om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u over het gebruik van cookies geïnformeerd wordt en dat u in elk geval afzonderlijk kunt besluiten deze te accepteren of het gebruik van cookies in dat geval of in het algemeen te weigeren. Indien u geen cookies accepteert, kan daardoor de functionaliteit van onze website worden beperkt.

4) Uw rechten en contactmogelijkheden
U heeft recht op gratis informatie over de gegevens die van u zijn opgeslagen en u heeft een recht op eventuele correctie, blokkeren en op wissen van deze gegevens. Bij vragen over de verzameling, verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen. Dit geldt ook wanneer u informatie over, blokkering, wissen of correctie van uw persoonsgegevens wenst of wanneer u eventueel verstrekte toestemmingen wenst in te trekken. Voor het contactadres zie hieronder.

5) Naam en adres van de verantwoordelijke instantie
Wijnhandel Holy Grape

SbN Doormansingel 10
6981 EB Doesburg
info@holygrape.nl